CHOCOLETTERS.nl

Onze voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via de webshops van OneClick Internet (de "Shop"). Lees ze zorgvuldig door voor bestellen.

1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij de "Shop" en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

2. Betaling

U kunt op de website betalen met creditcard [ VISA / MasterCard ], via iDEAL of PayPal. Creditcardgegevens worden versleuteld en uitsluitend via een veilige verbinding verzonden. Op uw creditcardoverzicht of bankrekening verschijnt de naam ONEclick internet payments.

3. Levering

Na succesvolle afronding van het betaalproces wordt uw bestelling in behandeling genomen. U ontvangt de bestelling binnen 5 werkdagen. Mocht een artikel (tijdelijk) niet leverbaar zijn, dan nemen wij contact met u op.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Voor de bezorging van uw bestelling worden portokosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 7.50 per 10kg binnen Nederland.

5. Veiligheid

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de sites virusvrij zijn en blijven. Wij kunnen de virusvrijheid van de sites echter niet garanderen.

6. Zolang de voorraad strekt

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7. Wijziging voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Deze gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons doet. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

8. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@oneclick.nl). Onze klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

9. Overige toepasselijke voorwaarden

Voor alle bestellingen die u via de "Shop" plaatst, gelden deze voorwaarden. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

10. Leeftijdsgrens

Personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via de site.Privacy garantie

Hier vindt u de privacy verklaring van OneClick. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door één van de websites van OneClick. Zo wordt uitgelegd welke gegevens verzameld worden en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Bestellingen
  Indien u bestellingen doet via de website wordt gevraagd om de benodigde gegevens om producten te kunnen leveren of een dienst aan te kunnen bieden, zoals de bedrijfsnaam en contactpersoon, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en het factuuradres met eventueel het BTW nummer, een referentienummer en emailadres voor de factuur. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.
 2. Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals de naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en reden van contact.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door OneClick maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Bestellingen
  Op het moment dat u een bestelling plaatst via de website, dan worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen in een bestand. Die gegevens worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oneclick en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@oneclick.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oneclick wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oneclick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@oneclick.nl

Uw bezoek aan onze websites wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website prive is. U herkent deze beveiliging aan het slotje in de adresbalk.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@oneclick.nl
KVK 69675503